Pel seu patrimoni


rutaPatrimoniUrba

1-Casa de Vila

Arquitectura civil, construïda al segle XVII amb façana d’estil renaixentista. Al centre de la façana trobem un relleu amb l’escut de la vila (BIC des de 1963).
A la Sala de Plens es troba el retaule gòtic de Joan Massana (1374-1412) i una creu bizantina i una làpida trobades a les excavacions del jaciment de Cas Frares (1928).
Actualment acull les oficines i dependències municipals, fruit de la reforma dels arquitectes Guillem Fortesa (1928) i Gabriel Vidal Arcas (1970).
Ubicació: Plaça de la Vila,1


2-Posada de Son Llaüt

Casal d’estil senyorial, de finals del segle XIX. A la baula de la paret apareix la data de 1882.
Ubicació: Plaça de la vila, 2 i 2A


3-Ca s’apotecari

Casa de finals del segle XIX d’estil senyorial. Avui en dia, reconvertida en centre d’interpretació museològic i centre de reactivació i dinamització econòmica, així com a centre de promoció i conservació del patrimoni. Acull exposicions temporals i permanents. Es pot visitar l’antiga apotecaria i la sala del mosaic de Cas Frares.
Ubicació: Plaça de la Vila, 3


4-Cas Metge Rei

Construït al segle XVII, d’inspiració neoclàssica. Una làpida recorda el missioner de Bolívia, Miquel Cabot (1819-1872). Actualment, és la seu de la Biblioteca Pública i sala d’exposicions.
Ubicació: c/Miquel Cabot, 1


5-Capella de Ca Ses Monges

Convent de les monges de la Caritat i escola, construït a principis del segle XX. L’oratori dedicat al Cor de Jesús fou projectat al 1913, seguint l’estil historicista. Destaquen el retaule i el sagrari, obra de l’escultor Miquel Mir.
Ubicació: c/Rector Caldentey, 17


6-Can Sanxo des Porxo

Antiga casa senyorial urbana amb celler del segle XVIII. L’edifici fou cedit a la parròquia al 1921 i actualment es troben les dependències del Col·legi Ramon Llull.
Ubicació: c/Rector Caldentey, 1


7-L’església parroquial

El temple va ser erigit al segle XVIII, construït sobre l’antiga església del segle XIII. S’inicià el 1702, pels mestres Lluc Mesquida Florit, el seu fill Lluc Mesquida Rosselló i el seu germà. Les dues primeres claus de les voltes, amb l’escut de la Vila, són de l’escultor Josep Antoni Oms.
A l’altar major destaca el retaule, del 1762. Al presbiteri trobem la pintura de Nostra Senyora del Camí, de Joan Aragón. L’orgue, situat sobre el portal lateral, fou construït per Lluís Navarro i acabat per Damià Caimari.
La façana segueix la tradició del barroc mallorquí del primer quart del segle XVIII.
El campanar (1751-1754), d’estil barroc, té una làpida dedicada al rector Rafel Caldentey. També hi ha el rellotge.
Vora el temple hi ha l’antic fossar o sagrat, avui convertit en jardí i on trobem el monument dedicat a Joan Perelló.
Ubicació: Carrer Mossèn Joan Vic


8-Posada de Son Berenguer

També conegut com Can Berenguer. Tot i que la posada devia estar en aquest lloc ja en el segle XVIII o XIX, l’aparença actual de la casa és del segle XX, quan fou reformada i prengué l’actual fesomia, d’estil regionalista.
Ubicació: c/Llarg, 25-23


9-Antic quarter de la g. civil

Aquesta casa, també coneguda com Ca l’amo en Pere d’Orient, va ser construïda entre finals del segle XIX i principis del XX. Va ser antigament el quarter de la guàrdia civil. La façana està flanquejada per dues torretes de vigilància amb merlets.
Ubicació: c/Ramon Llull, 21


10-Posada de Son Seguí

Casal urbà d’estil regionalista del segle XIX. Té una inscripció a la façana amb la data de construcció (1920). Va ser promoguda per Andreu Bestard Cañellas i construïda pel mestre picapedrer Miquel Joan Mesquida (Cabil·la).
Ubicació: c/Ramon Llull, 22


11-Antiga farinera

També coneguda com a can Juncadella, construïda a la primera dècada del segle XX, d’estil industrial amb reminiscències modernistes, fou originàriament una fàbrica d’electricitat.
Ubicació: c/Marquès de la Fontsanta, 32 i 37


12-Convent dels Mínims

El convent dels Mínims, també conegut com Can Conrado, se situa cronològicament entre els segles XVII i XX. El 1682 els frares mínims s’establiren a Santa Maria i el 1697 ja tenien enllestit el temple i el convent, amb escola d’infants i apotecaria. El 1835 el convent va ser abandonat i al 1843 va ser adquirit per l’Ajuntament, i des del 1862 la família Conrado ostenta el dret de Patronat sobre el convent.
Al claustre, d’estil renaixentista, trobem l’escut de la família Conrado a la cisterna. S’hi troba també una creu de terme, procedent d’Alaró, d’estil gòtic, realitzada entre 1480 i 1520. El temple és d’estil barroc. La façana presenta, sobre el portal, l’escut de la família Conrado, del segle XIX. El retaule de l’altar major, dedicat a Nostra Senyora de la Soledat, prové de la parròquia de Sant Jaume de Palma (1891).
Ubicació: Carrer Bernat de Santa Eugènia


13-Hostal Can Querol

És l’exemple més típic d’antic hostal. L’edifici data de 1879. El primer propietari fou Miquel Jaume Vic (Querol), que obrí un forn i taverna. També es dedicà a la producció de licor i creà la marca d’anisats La Payesa.
Ubicación: Bernat de Santa Eugènia, 30


14-Estació del tren

Va ser inaugurada al 1875, amb l’arribada del ferrocarril, que suposà un important creixement urbanístic, sobretot a la zona dels Hostals. Actualment és la seu del Casal de joves.
Ubicació: c/ Sant Antoni s/n


15-Molí Hortus

Molí d’aigua del segle XX.
Ubicació: c/ Camí de Coanegra s/n


16-Can Orell

Antic hostal que data el 1801. Més conegut com el cafè Salom.
Ubicació: Plaça dels Hostals, 5


17-Can Quelet

Casal urbà del segle XVII. Al 1680 apareix documentat com a l’hostal d’en Morell. Avui en dia és un restaurant.
Ubicació: Plaça dels Hostals, 26


18-Can Mort

Casal urbà de les primeres dècades del segle XX, antigament conegut com l’hostal de Massanella. Es creu que el mestre d’obres que va treballar en aquesta construcció fou Sebastià Romaguera. Cap al 1925 tenia botiga i taverna. En un dels seus habitatges hi residí el ciclista santamarier Antoni Gelabert Amengual (1921-1956). En aquest edifici s’hi va instal• lar la fàbrica de begudes gasoses Horrach (1910-1979).
Ubicació: Plaça dels Hostals, 23, 23A, 23B, 23C


19-Can Burbaia

L’any 1595, Esteve Conrado comprà l’edifici i el reformà, i en 1682 fou ocupat per la primera comunitat de Mínims instal·lats a Santa Maria. Segons la tradició, la biga travessera de la crugia central procedeix dels pals del vaixell amb què Esteve Conrado arribà a Mallorca. Segons informacions orals en el segle XVIII funcionava com a hostal. Posteriorment, a finals del segle XIX, fou caserna de carrabiners. A partir de 1918 s’hi instal•là la fusteria de can Burbaia. Finalment, en 1966 comença a funcionar com a restaurant.
Ubicació: c/Antoni Gelabert


20-Sa Sínia

Antic pou que data del 1672. Els orígens de sa Sínia es remunten a l’època prehistòrica. Es tractaria d’un antic pou relacionat amb la transhumància ramadera. Al llarg de la dominació islàmica i posteriors dominacions es continuà utilitzant. Les arcades gòtiques —esbucades en 1932— i el coll foren bastits pel mestre Xorba, entre d’altres. El 1992 es restauraren les arcades, i així es recuperà la seva fesomia original.
Ubicació: Antoni Gelabert cap de cantó C/Andria


Print Friendly, PDF & Email