PEL SEU PATRIMONI

Els testimonis impassibles del pas del temps i les cultures són nombrosos a Santa Maria del Camí, amb mostres molt notables d'arquitectura civil i eclesiàstica, així com representacions d'una època més industrial en la qual encara no existia el turisme. Portals amb arcs de pedra calcària i arenisca, murs i paraments d'aquests materials nobles, brocals de pous i cisternes, ferros forjats… donen lloc a casals senyorials, hostals, molins, convents i una antiga estació de tren.

Casa de la Vila

Data de construcció: 1566

 

 • Fou l’antiga Cúria del Batlle i Escrivania de Santa Maria.
 • Disposava d’una sala de reunions, una presó, una quartera i habitacions pel Magnífic Jutge de la Règia Cort.
 • Façana renaixentista, amb pòrtic ampli de dos arcs rebaixats, dues finestres balconeres amb balustrada i una volada airosa.
 • El porxo porticat fou l’antiga Quartera, on s’hi venien els cereals.
 • Monument d’arquitectura civil.

Restaurada l’any 1926.

Casa-de-la-Vila

Posada de Son Llaüt

Data de construcció: 1625

 • El seu establit data de l’any 1625 per part de la dona Quitèria Ballester.
 • Situada en un creuer de camins: de Muro, Sóller i Ciutat.
 • Al llarg del segle XIX fou un hostal, cafè i botiga.
 • Restaurada l’any 1882.
 • Casa natal de D. Bartomeu Simonet i Canyelles, fill il·lustre de la vila de Santa Maria.
Posada-de-Son-Llaüt

Ca s’Apotecari o Can Far

Casa edificada l’any 1710

 • Propietat de la família Far.
 • S’hi ubicà l’apotecaria de D. Mateu Calafat i Canyelles.
 • D’estil senyorial.
 • Destacar el porxo amb les mènsules i balcons decorats.
 • Terrat amb empedrat amb un banc de pedra natural i barana de ferro forjat.
 • Actualment s’hi troben les oficines de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
Ca-s’Apotecari-o-Can-Far

Cas Metge Rei

Primera referència documental data de l’any 1674

 • Fou posada de la família Mates de Son Roig de Coanegra.
 • La casa actual fou edificada pel metge D. Bartomeu Mates.
 • A principis del segle XIX va ser adquirida pels Cabot àlies Rei, família originària de Bunyola.
 • Als Cabot de Santa Maria del Camí se’ls va conèixer amb el sobrenom de Cas Metge Rei, per les tres generacions de metges que se succeïren a la família.
 • Hi va néixer Mn. Miquel Cabot, missioner a Amèrica.
 • En el seu testament, Donya Margalida Calafat i Cabot, va deixar la casa a l’Església de Santa Maria, l’any 1983.
 • En el 1987, D. Pere Rosselló i Far va fer donació de Cas Metge Rei a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. 
Cas-Metge-Rei
 
 • L’antiga casa pairal, remodelada i rehabilitada acull, en l’actualitat, la Biblioteca Municipal i Residència de Persones Majors.
 • La seva façana, única en el centre urbà, té incrustacions de pedres negres de basalt.
 • A la part esquerra de l’edifici, hi apareix una gran creu, dibuixada amb les mateixes pedres negres, que servia d’estació, quan es realitzava el Via Crucis, durant la Quaresma.
 • El portal és d’estil neoclàssic. 

Posada de Son Seguí

Data de construcció: 1840

 • Fou propietat de D. Josep d’Olesa i Rosselló, senyor de la possessió de Son Seguí.
 • La posada fou casa d’estiueig dels senyors de Son Seguí.
Posada-de-Son-Seguí

Parròquia de Santa Maria del Camí i Sagrat (jardí)

Parròquia de Santa Maria del Camí

Segle XIV

 • Antiga església de repoblament. Estil barroc.
 • La construcció començà l’any 1714 pel mestre d’obres Lluc Mesquida i finalitzà l’any 1737.
 • L’artífex dels retaules fou Fra Albert Borguny.
 • L’interior és de planta saló amb sis capelles laterals a cada banda.
 • L’ala esquerra, coneguda com la Capella del Roser o Capella Fonda, és d’estil neoclàssic.
 • El campanar fou construït entre 1751 i 1753. Les rajoles blaves foren duites de Barcelona.
 • Les campanes tenen nom: Margalida i Bàrbara.
Parròquia-de-Santa-Maria-del-Camí-i-Sagrat-(jardí)

Sagrat (jardí)

 • Va ser el primer cementiri de Santa Maria del Camí.
 • Hi ha constància que el 23 de novembre de 1395, el prevere rector de la parroquial de Santa Maria del Camí, Bernat Mota, ja descriu que hi ha un fossar que afronta ab lo camí qui va a Muro.

Posada de Son Torrelleta - Son Berenguer

La construcció actual és de 1940

 • Son Torrelleta, possessió de Santa Maria del Camí, que es troba en el Camí de Coanegra, que sorgeix a partir d’un establit de Son Torrella (1896).
 • Pertany a la familia Pisà Torrelletes.
 • La façana està arrebossada i es presenta esgrafiada imitant carreus.
 • La clastra o carrera elevada, tancada per una balustrada de balustres, ornamentada amb motius geomètrics, s’hi acce deix a través d’un tram de pas amb tres escalons.
Posada-de-Son-Torrelleta-Son-Berenguer

Plaça Robiol

Data de construcció: finals del segle XVIII – principis del XIX

 • Conjunt d’edificacions d’estètica i volum divers, en forma de lletra C, que configuren un racó singular; alguns constitueixen vivendes, altres són portasses de cases, l’entrada de les quals es situa a altres carrers.

Convent de Nostra Senyora de la Soledat o Convent dels Mínims

Fou fundat l’any 1682 i beneït en el 1683

 • Va ser convent de l’ordre dels frares Mínims.
 • La construcció va ser dirigida pel mestre d’obres Lluc Mesquida.
 • L’edifici del convent és de planta rectangular i inclou un gran claustre amb arcades i una església d’estil barroc.
 • La façana s’organitza en tres altàries: planta baixa, primer pis i segon pis.
 • El portal d’entrada és d’arc escarser emmarcat per peces de marès i presenta un gran trencaaigües motllurat així com un escut.
 • En el seu interior s’hi troben deu capelles i en el seu absis hi ha un petit rosetó i sobre el portal l’escut de la família Conrado.
 • El claustre, d’estil renaixentista, és de planta quadrada envoltat per una galeria amb columnes sobre pedestals i capitells amb volutes que sostenen arcs rebaixats i coberta d’arquitrau.
 • El claustre està empedrat i conserva dues cisternes antigues (una tercera, al mig del claustre, és de nova factura), de base octogonal i amb un escut de la família Conrado.
 • Orígens de la llet d’ametlla, beguda típica santamariera de les festes de Nadal.
Convent-de-Nostra-Senyora-de-la-Soledat-o-Convent-dels-Mínims

Els Hostals

De principis de 1680

 • Barriada de Santa Maria del Camí nascuda a principis de 1680.
 • Al costat del camí que unia Ciutat i Inca, a partir d’establits de la Cavalleria de Santa Maria del Camí del segle XVII.
 • Rep el nom pel número d’hostals que hi havia en la zona.
 • El 22 de gener de 1639 apareix la primera referència a lo hostalet de Santa Maria del Camí que confronta amb los camins d’Inca i Bunyola.
 • L’any 1680 ja existien dos hostals, un dels quals era conegut com l’hostal de’n Morell (Can Calet), que confrontava amb el camí de Sóller (Carrer Llarg).
Els-Hostals-2
 • Amb la constitució d’una vila entorn de la plaça i la formació del nucli dels Hostals, el poble, a finals del s. XVII, restà dividit en dos nuclis aïllats (la Vila-els Hostals), sense un procés urbanístic planificat que tendís a unir-los.
 • L’única via de connexió, durant dos segles, era el carrer Llarg (l’antic Camí de Sóller o de Bunyola).
 • Fins als s.XIX i XX no s’acabaren de soldar les dues unitats de població.

S’Estació

Inaugurada l’any 1875

 • L’estació del ferrocarril va ser inaugurada el 25 de febrer de 1875
 • Segueix el mateix model que l’estació de Binissalem.
 • Façana empedrada i remarcada per cornises, cantells i obertura.
 • D’aquesta estació naixia la línia Santa Maria del Camí -Felanitx, que unia el centre i el sud de l’illa.
 • Va ser clausurada per FEVE el 1967.
S’Estació
 • Encara es pot apreciar la localització de l’antiga via i el pont pel qual es dirigia cap a Santa Eugènia.
 • Actualment és centre cultural, social i d’esplai.

Posada de Son Güia Son Nét

A la Vall de Coanegra

 • Son Güia, possessió que es troba a la Vall de Coanegra. Entre Son Berenguer, es Cabàs i Son Oliver.
 • En el 1685, la casa era propietat de Pere Antoni Villalonga Güia.
 • Comptava amb un molí fariner.
 • Hi va viure el Comte Segnier a inicis del segle XX i on va morir al 1915.
 • L’any 1890 fou adquirida per Joan Amengual. Actualment pertany a la mateixa família Amengual.
Posada-de-Son-Güia-Son-Nét

Hort i Molí de Can Salvà

Del segle XIX

 • Propietat de la familia Salvà.
Hort-i-Molí-de-Can-Salvà

Plaça de Ca n’Orell

Sorgida en el primer quart del segle XX

 • Era coneguda com la Plaça Reial i en el segle XX com Plaça del General Goded.
 • Formava part de la casa de Ca n’Orell (familia procedent de Bunyola).
 • La família Orell va vendre la peça de terra a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí per construir-hi una plaça entre l’estació i la carretera d’Inca.

Sa Vileta - Baronia de Terrades

Antiga alqueria musulmana

 • Antiga alqueria musulmana anomenada Albiar (1246).
 • Era propietat de Bernat de Santa Eugènia.
 • Bernat de Santa Eugènia en fa donació a Jaume de Terrades, pels seus bons serveis prestats en la conquesta, baix el títol de Baronia.
 • L’alqueria confrontava amb quintanes comunes, amb garrigues de Consell, el camí d’Inca i el de Muro.
Sa-Vileta-Baronia-de-Terrades

Plaça de Son Fango

A partir dels anys 30 del segle XX.

 • Situada sobre uns terrenys de cultiu de Ca n’Andria.

Passatemps i Camí de Passatemps

Des del segle XV

 • Passatemps és una petita zona del municipi de Santa Maria del Camí que inclou tot el coster nord-oest del Puig de Son Seguí fins a la carretera de Sencelles.
 • Està documentada des del segle XV.
 • Antiga alqueria musulmana.

Plaça de Can Fuster

Les primeres referències daten de l’any 1335 (s. XIV)

 • En ella s’hi trobava la Casa de la Cúria de la Cavalleria de Santa Maria del Camí (casa no 1).
 •  Situada al començament del Camí de Passatemps.
Plaça-de-Can-Fuster

Sèquia Reial de Coanegra

Orígens de l’època romana

 • La Síquia de Coanegra és una obra d’enginyeria civil situada a la vall de Coanegra, a Santa Maria del Camí, que du l’aigua des de la Font de Son Pou fins al nucli urbà.
 • Els seus orígens es remunten a l’època romana.
 • La primera regulació escrita que ha perviscut són unes Ordinacions del 7 de maig de 1503.
 • Està construïda amb pedra i morter de calç i revestida de ciment hidràulic
 • Transcorr paral·lela i pròxima al torrent de Coanegra.
 • Té 34 fibles o partidors al llarg del seu recorregut
Sèquia-Reial-de-Coanegra
 • En constituir-se, en el s. XVII, els nuclis urbans de la Vila i els Hostals l’aigua de la síquia de Coanegra va esdevenir més necessària, ja que els pous públics no bastaven pel subministrament a la població.
 • L’aigua arribava al camí d’Inca i hi havia un aljub prop de les cases de Son Dolç.
 • El 1743 es va prendre l’acord de fer arribar la síquia fins a la Plaça de la Vila, on s’hi va construir un depòsit.

Sa Quintana de Terrades

Destinada a la pastura de bestiar

 • Pleta situada prop de les cases de les possessions de Son Barca, Terrades, Can Cerdó i Son Llaüt.
 • Destinada a la pastura i beuratge del bestiar

Ca Ses Monges o Can Mates

El municipi de Santa Maria del Camí compta també amb la finca pública de Ca Ses Monges o Can Mates, rehabilitada fa poc per l’Ajuntament. Es tracta d’un espai emblemàtic, situat en la Vall de Coanegra, formant part de la Serra de Tramuntana, declarada patrimoni mundial per la UNESCO. Aquesta finca destaca pels seus valors mediambientals i arquitectònics. Així mateix, compta amb un refugi on les famílies, amics i estudiants poden acudir per a passar una bona estona, gaudir de l’entorn i pernoctar. Recentment han estat aprovades l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de l’equipament d’aquesta finca, així com l’Ordenança fiscal de les taxes per a l’ús de la mateixa.

Comments are closed.

Close Search Window